Kov - Použití - lak

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další