Kov - Použití - kompozit

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další