Kov - Použití - kámen

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další