Kov - Materiál - SCHD

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další