Kov - Materiál - L312T+

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další