Kov - Materiál - KK712X

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další