Kov - Materiál - KK511F

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další