Kov - Materiál - B316W

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další