Kov - Materiál - B312T-SOFT

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další