Kov - Materiál - 3M 237AA

Kov, superslitiny, nerez, nelegované oceli, hliník a další