Rady a tipy pro precizní broušení

Keramické brusné kotouče a keramická stopková tělíska jsou určena pro přesné a precizní broušení, kde není prostor na odychlky jako například u broušení s brusnými pásy. Tyto výrobky se vyznačují vysokou odolností a schopností dosahovat přesných výsledků při broušení. Různé kotouče a tělíska jsou vyrobená z rozlišných materiálů a liší se tak i ve schopnosti obrábět různé materiály. Obecně jsou však tyto produkty určené k obrábění materiálů jako je: ocel, nerezová ocel (INOX), tvrdokov, litina, kámen, barevné kovy, slitiny titanu, plast a sklolaminát. 

Výběr správného keramického kotouče a stopkových tělísek záleží na mnoha faktorech jako jsou různé vlastnosti obráběného materiálu nebo specifikace brusky. Na výběr správného produktu tím pádem nejdou sdělit příliš obecná doporučení. Pokud si s výběrem správného produktu nevíte rady, prosím, kontaktujte nás pomocí formuláře zde na eshopu: Formulář

Názvy našich produktů pro precizní broušení mohou na první pohled působit složitě, jsou v ních však zaklíčované důležité vlastnosti výrobku. S lepší orientací v názvosloví Vám pomůže infografika přiložená níže. 

Při broušení keramickými kotouči je v rámci zachování efektivity broušení a bezpečnosti práce velmi důležité dodržet doporučené otáčky kotouče. Pracovní rychlost je uvedena na přiložených štítcích či přímo značena na kotoučích. Kotouče také mohou být označeny barevným pruhem, který značí doporučenou pracovní rychlost. 

Maximální pracovní rychlost (m/s) Barva pruhu
40 bez pruhu
50 modrá
63 žlutá 
80 červená
100 zelená
125 modrá žlutá
160 zelená modrá

Výsledky Vašeho precizního broušení zaručeně zlepší pár obecných zásad: 

 • Pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost
 • Pro tvrdší obrušovaný materiál se volí měkčí kotouč
 • ro broušení materiálů se sklonem k mazlavosti (měď, mosaz, hliník a podobně) se volí brousicí kotouč s hrubou zrnitostí
 • Čím větší je styčná plocha (styčný oblouk násobený šířkou kotouče) mezi brousicím kotoučem a obrobkem, tím hrubší se volí zrnitost a nižší tvrdost brousicího kotouče
 • Pro materiál citlivý na teplotní změny se volí měkčí brousicí kotouč
 • Pro broušení přerušovaných ploch se volí kotouč tvrdší
 • Při broušení obrobku čelem se obvykle volí kotouč měkčí než pro broušení obvodem

V rámci dodržení zásad bezpečnosti práce ( a zachování celistvosti brusek :) ) jsme pro Vás shrnuli:

10 nejdůležitějších pravidel pro brusiče

 1. Pracovní obvodová rychlost nesmí překročit dovolené hodnoty. U stojanových brusek při nestejně velkých kotoučích se počet otáček řídí podle kotouče většího průměru.
 2. K upínání brousicích kotoučů používat jen předepsaných přírub a podložek. Obě příruby musí mít stejný průměr.
 3. Před upnutím se musí kotouč pečlivě prohlédnout, zda nemá trhlinky. Jasný zvuk při lehkém poklepu je důkazem, že kotouč nebyl dopravou poškozen. Platí zvláště pro keramické kotouče.
 4. Brousicí kotouč se musí nasadit volně na hřídel.
 5. Šrouby nebo matice upínacích přírub přitahovat rovnoměrně bez násilí.
 6. Brousicí stroje musí být opatřeny ochranným krytem, stojanové brusky též stavitelnou podpěrou.
 7. Vůle mezi podpěrkou a brousicím kotoučem musí se rovnat nejvíce polovině šířky brousicího kotouče, nejvýše však 3 mm.
 8. Před broušením je nutné nově upnutý kotouč vyzkoušet při chodu naprázdno při pracovních otáčkách nejméně 1 min., při uzavřeném ochranném krytu a při uzavřeném prostoru. Při této zkoušce musí stát brusič mimo rovinu kotouče.
 9. Brousicí kotouč je dovoleno orovnávat jen zvlášť k tomu určeným orovnávacím nástrojem.
 10. Při broušení i orovnávání brousicích kotoučů je nutné používat ochranné pomůcky.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při precizním broušení, 

Váš tým BRUSIVO.